Organ Recitals

Japan

Toriizaka church - Tokyo
Reinanzaka church - Tokyo
Kanagawa-kenmin Hall - Yokohama
Fuchu-no-mori Geijyutsu-gekijyo - Tokyo
Omiya church - Saitama
St.Pauls church - Tokyo
Shoin Women's University - Kobe
LaLaport Toyosu - Tokyo
Reinanzaka Church - Tokyo
Ginza Church - Tokyo
Toriizaka Church - Tokyo
St.Paul's Church - Tokyo
"Sai-no-kuni" Saitama Art Hall - Saitama
Karuizawa-Oiwake church - Nagano
St. Lucas church - Tokyo
Toriizaka church - Tokyo
ICU Chapel - Tokyo
Toyota city Concert Hall - Nagoya
Toriizaka Curch - Tokyo
Furumachi Church - Nagasaki